Barn

Tidsskiftet Barn (Norge) gis ut av Norsk senter for barneforskning. Tidsskriftet er godt innarbeidet og hyppig sitert i litteraturlister i vitenskapelige publikasjoner. Med sin tverrfaglige profil bringer Barn artikler innen forskjellige fagdisipliner som f.eks. pedagogikk, sosiologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur, politikk, filosofi og teologi. Det har vært publisert flere temanummer de siste årene om barns rettigheter, barns lokalsamfunn, barn og media, barn og filosofi, barn og kulturmøter samt barn og barndom i historien. Redaksjonen arbeider for å skape et opplysende og aktuelt tidsskrift som når ut til så mange forskere, praktikere og beslutningstakere i de nordiske land som mulig.

Publiserer artikler på skandinaviske språk.

Locus

LOCUS (Sverige) är en flerdisciplinär tidskrift för aktuell forskning om barn och ungdomar. I varje nummer medverkar forskare från olika ämnen/vetenskapsområden med artiklar som redogör för nya forskningsrön och perspektiv. Artiklarna behandlar t.ex. konsumtion i de ungas värld, lärares förhållningssätt, könsperspektiv på uppväxten, utvecklingspsykologins betydelse idag. I numren ingår även recensioner och anmälningar av ny facklitteratur kring barn och unga, presentation av aktuella avhandlingar, konferenstips samt en debattavdelning. LOCUS ges ut av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

Publiserar artikler på svenska.

Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning (Norge) utgis av forskningsinstituttet NOVA ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Formålet med tidsskriftet er å publisere forskning om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål til et bredt publikum. Tidsskriftet, som er fritt tilgjengelig på internett (Open Access) retter seg således mot alle som er interessert i ungdommens situasjon i vårt samfunn og gjør at leserne kan holde seg oppdatert om det som skjer innen ungdomsforskningsfeltet i Norge. Foruten forskere, er tidsskriftet særlig aktuelt for de som arbeider med ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål i det daglige.

Publiserer artikler på norsk.

Young – Nordic Journal of Youth Research

Young – Nordic Journal of Youth Research (Nordic) publishes articles, reviews and scholarly comment which develop and qualify international youth research. The aim of the journal is to contribute to developing a truly interdisciplinary youth research field, where it is both possible to apply approaches of a single discipline and to integrate insights, perspectives and methods from different disciplines. Young has a strong anchorage in the consolidated and respected research communities of the Nordic countries. It also has a keen interest in innovative developments and dedicated participation in the ongoing building up of European research networks, with the aim of globalising all areas of youth research.

Publishes articles in English.