Game Studies

Game Studies (Nordic) is a non-profit, open-access, crossdisciplinary journal dedicated to games research, web-published several times a year at www.gamestudies.org. Our primary focus is aesthetic, cultural and communicative aspects of computer games, but any previously unpublished article focused on games and gaming is welcome. Proposed articles should be jargon-free, and should attempt to shed new light on games, rather than simply use games as metaphor or illustration of some other theory or phenomenon.

Publishes articles in English.

International Journal of Public Information Systems

The International Journal of Public Information Systems (Nordic) wants to link researchers and other professionals who share an interest in the process, nature, significance and implications of public information systems design. The journal is a forum for analytical and comparative articles, essays, case-studies, and book reviews on such topics as innovation and research, intellectual property, entrepreneurship, and products. The journal publishes insightful pieces intended for general readers as well as specialists. To illuminate important debates and draw attention to specific topics, the journal occasionally publishes thematic issues.

Publishes articles in English.

Journalistica

Journalistica (Danmark) optager artikler om forskning i journalistik, og er dermed ikke et tidsskrift for medieforskning, kulturforskning, politisk forskning eller andre tilgrænsende forskningsområder/tidsskrifter med derimod alene forskning, der har journalistik som forskningsobjektet. Medie-, kultur- og politiske udviklinger er af betydning for journalistikken, men artikler vil kun kunne optages, hvis journalistikken og konsekvenser for journalistikken står i centrum af artiklerne. Journalistica bestræber sig på at være et tidsskrift, som ikke alene giver læseren oplevelsen ”hvor var det klogt”, men også oplevelsen ”hvor blev jeg klog”. Der lægges derfor stor vægt på den formidlingsmæssige side af artiklerne. Artikler kan derfor afvises alene ud fra formidlingsmæssige vurderinger.

Publicerer artikler på skandinaviske språk og engelsk.

Nordic Journal of Digital Literacy

Nordic Journal of Digital Literacy (Nordic) is aimed at researchers, school authorities, school leaders in primary and secondary schools, teachers in primary and secondary education, at colleges and universities, and others concerned with education and ICT. The journal contains peer-reviewed articles, conference papers, debates and commentaries, software and book reviews. It has a focus on articles that deal thematically with digital literacy and the use of ICT in educational settings. The publication is published quarterly by Universitetsforlaget (The University Press publishers) in collaboration with The Norwegian Centre for ICT in Education. The journal is published in English, and is only available as an electronic open access publication.

Publishes articles in English

Nordicom Information

Nordicom Information (Nordic) är en mötesplats för medie- och kommunikationsforskare i Norden. Denna kanal för kunskapsförmedling syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet i de nordiska länderna. I Nordicom Information kan forskare, publicera sig på sitt eget språk för en bred läsekrets och däremed bidra till den för forskningsområdet nödvändiga dialogen mellan länder, discipliner och traditioner. Tidskriften presenterar aktuella forskningsresultat liksom teoretiska bidrag från det mångfacetterade forskningsområde som medier och kommunikation utgör. Här redovisas även nya forskningsprojekt och nyutkomna skrifter anmäls eller recenseras. Det bästa som publiceras i Nordicom Information går vidare för publicering på engelska i Nordicom Review, en ’refereed’ tidskrift som riktar sig till det internationella forskarsamhället.

Publicerer artiklar på skandinaviske språk.

Nordicom Review

Nordicom Review (Nordic) provides a major forum for media and communication researchers in the Nordic countries and is addressed to the international scholarly community. It publishes the best of media and communication research in the region, as well as theoretical works in all its diversity; it seeks to reflect the great variety of intellectual traditions in the field and to facilitate a dialogue between them. Nordicom Review offers reviews of Nordic publications and publishes notes on a wide range of literature, thus enabling scholars all over the world to keep abreast of Nordic research in the field. Nordic media researchers are invited to publish articles in Nordicom Review.

Publishes articles in English.

Norsk medietidsskrift

Norsk medietidsskrift (Norge) er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning. Medievitenskap er utpreget tverrfaglig, og Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser. Tidsskriftet eies av Norsk Medieforskerlag, og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd og Rådet for anvendt medieforskning. Norsk medietidsskrift henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon.

Publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk.