Dansk Sociologi

Dansk Sociologi (Danmark) blev opprettet i 1990 og er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift. Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Tidsskriftet er især relevant for undervisere og fagfolk, som i deres arbejde er beskæftiget med sociologiske problemstillinger. Dansk Sociologi henvender sig imidlertid også til læsere, som blot er nysgerrige efter at vide, hvad sociologien som fag beskæftiger sig med. Interesserer man sig for arbejdsliv, kultur, familie, køn og krop, identitet, religion og moral, politik og globalisering – sociologisk betragtet, tilbyder Dansk Sociologi lødig, fagligt stimulerende læsning. Dansk Sociologi udkommer fire gange om året. Dansk Sociologi bringer artikler, kronikker, kommentarer, essays, review-essays og anmeldelser af sociologisk faglitteratur. Utgives af Dansk Sociologforening.

Publicerer artikler på dansk.

Distinktion

Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory (Denmark) is a peer-reviewed journal that publishes papers which make a substantial contribution to contemporary social theory. The journal particularly investigates the interface between social and political theory, often explored in thematic issues. Distinktion invites articles from sociology, political science, cultural and legal studies, anthropology, and philosophy that provide original perspectives on the social. Launched in 2000 and based in a Scandinavian context, Distinktion creates a space for theoretical contestation that includes both continental and Anglo-American traditions. The journal features theory articles as well as more empirical contributions, but empirical papers should outline implications for social theory. Distinktion publishes standard articles as well as review essays.

Publishes articles in English.

Journalistica

Journalistica (Danmark) optager artikler om forskning i journalistik, og er dermed ikke et tidsskrift for medieforskning, kulturforskning, politisk forskning eller andre tilgrænsende forskningsområder/tidsskrifter med derimod alene forskning, der har journalistik som forskningsobjektet. Medie-, kultur- og politiske udviklinger er af betydning for journalistikken, men artikler vil kun kunne optages, hvis journalistikken og konsekvenser for journalistikken står i centrum af artiklerne. Journalistica bestræber sig på at være et tidsskrift, som ikke alene giver læseren oplevelsen ”hvor var det klogt”, men også oplevelsen ”hvor blev jeg klog”. Der lægges derfor stor vægt på den formidlingsmæssige side af artiklerne. Artikler kan derfor afvises alene ud fra formidlingsmæssige vurderinger.

Publicerer artikler på skandinaviske språk og engelsk.

Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning (Danmark) er et tværvidenskabeligt tidsskrift, der bringer artikler, som afspejler mangfoldigheden inden for dansk kønsforskning. Vi har tilsvarende en bred vifte af videnskabeligt interesserede læsere, og vi tilstræber derfor, at artiklerne skal kunne læses af andre end de fagligt indviede forskere.

Publicerer artikler på skandinaviske språk og engelsk.

Outlines. Critical Practice Studies

Outlines. Critical Practice Studies (Denmark) combine critique of science, professional practice, and socio-cultural issues in an attempt to intervene in public discourses and establish counter-discourses in various social fields. Outlines. Critical Practice Studies provides a forum for theoretically and empirically informed debates about the relationships between individual subjects, social structures, and historically developed cultural forms in and of practice. The journal is interdisciplinary with a background and focus at the intersections of social and human sciences and philosophy which are established around the idea of practice (in its various forms: Praxis, activity, praxology, process theory etc.). This makes sense because practice, as both material and discursive, both form and process, both subjective and objective, both collective and individual, relays in a distinct way otherwise quite diverse disciplines, traditions, and positions. Perhaps most importantly, it points a way to bridge the gap between modern social theory and postmodern reflections.

Publishes articles in English.

Qualitative Studies

Qualitative Studies (Denmark) aims to become a central forum for discussions of qualitative research in psychology, education, communication, cultural studies, health sciences and social sciences in general. The journal is interested in papers that discuss qualitative methods, their promises, problems and philosophies, and also papers that apply such methods in concrete qualitative studies. The journal is affiliated with the Center for Qualitative Studies at Aalborg University.

Publishes articles in Scandinavian languages and English.

Social Kritik

Social Kritik (Dansk) er et kritisk, socialvidenskabeligt tidsskrift, der med analyser, debat, boganmeldelser og meget andet introducerer vigtige teoretiske og samfundsmæssige udviklingstendenser og diskussioner. Siden starten i ’88 har Social Kritik bestræbt sig på at være forbindelsesled mellem samfundsvidenskab, social forskning og social praksis. Et af formålene med webstedet er at skabe nye muligheder for udveksling af erfaringer og holdninger, der kan kvalificere den sociale debat i tidsskriftet og blandt læserne. Til formålet har vi en mailingliste, hvor interesserede kan diskutere/kommentere problemstillinger, der rejses i tidsskriftet. Listen er åben for alle, men henvender sig primært til læsere af Social Kritik.

Publicerer artikler på dansk.

Tidsskrift for Arbejdsliv

Tidsskrift for Arbejdsliv (Danmark) er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udgives af Werks Forlagsdistribution i samarbejde med Center for Studier i Arbejdsliv. Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger. Udover de forskningsbaserede artikler er der en nyhedssektion, en debatsektion og en sektion med anmeldelser af publikationer indenfor området.

Publicerer artikler på dansk.

Tidsskriftet Politik

Tidsskriftet Politik (Danmark) er et tværfagligt samfunds-videnskabeligt tidsskrift, der publicerer artikler om politik ud fra mangfoldige akademiske perspektiver. Faglighed er for os mange ting. Tidsskriftet er derfor tværfagligt og accepterer alle tilgange. Formidling kræver et læseligt sprog, en klar pointe og en overskuelig længde. Redaktionen arbejder derfor indgående med manuskripters sprog, opfordrer forfattere til at fokusere på deres positive argument og ikke den faglige positionering, og trykker kortere artikler end normale fagtidsskrifter.

Publicerer artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Økonomi & Politik

Økonomi & Politik (Danmark) er et samfundsvidenskabeligt tidsskrift. Tidsskriftet publicerer artikler, boganmeldelser og kronikker i grænsefeltet mellem det økonomiske og det politiske fagområde. Tidsskriftets forfattere og redaktionelle rådgivere er anerkendte økonomer, politologer og historikere. Tidsskriftet henvender sig til studerende ved universiteter og handelshøjskoler og personer i ledende funktioner i den offentlige administration, erhvervslivet og organisationer.

Publicerer artikler på dansk.