Arbetsmarknad & Arbetsliv

Arbetsmarknad & Arbetsliv (Sverige) utges av Karlstads universitet i samarbete med Göteborgs universitet. Redaktionen sitter vid ämnet arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Arbetsmarknad & Arbetsliv är ett forum för både forskning och debatt. Tidskriften behandlar bland andra följande frågor: arbetslöshet, åtgärder mot arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknad, sysselsättningsfrågor, arbetsrätt, utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet, arbetslivets förändring t ex arbetstider, distansarbete och flexibilitet, social och psykisk arbetsmiljö. Arbetsmarknad & Arbetsliv utkommer med finansiellt stöd från FAS, IFAU och VINNOVA.

Publicerar artiklar på svenska.

Arkiv

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys (Svensk) är en vetenskaplig sakkunniggranskad tidskrift för samhällsvetenskap och historia som riktar sig till såväl forskare, lärare och studenter som myndigheter, organisationer och intresserad allmänhet. Alla artiklar i tidskriften publiceras fritt tillgängliga (så kallad open access) på den här hemsidan, helt gratis att läsa och sprida över internet och som utskrift. Avslutade nummer släpps dessutom till försäljning som tryckt bok och e-bok (i epub-format). Tidskriften ges ut av Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning genom Arkiv förlag & tidskrift

Publicerar artiklar på svenska.

Locus

LOCUS (Sverige) är en flerdisciplinär tidskrift för aktuell forskning om barn och ungdomar. I varje nummer medverkar forskare från olika ämnen/vetenskapsområden med artiklar som redogör för nya forskningsrön och perspektiv. Artiklarna behandlar t.ex. konsumtion i de ungas värld, lärares förhållningssätt, könsperspektiv på uppväxten, utvecklingspsykologins betydelse idag. I numren ingår även recensioner och anmälningar av ny facklitteratur kring barn och unga, presentation av aktuella avhandlingar, konferenstips samt en debattavdelning. LOCUS ges ut av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

Publiserar artikler på svenska.

Sociologisk Forskning

Sociologisk Forskning (Sverige) är en facktidskrift för sociologer och för andra som intresserar sig för den empiriska, teoretiska och metodologiska utvecklingen inom sociologin och samhällsvetenskaperna. I Sociologisk Forskning presenteras kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt och diskussioner kring teoretiska utvecklingsmöjligheter. Tidskriften har ett särskilt fokus på den svenska och nordiska samhällsutvecklingen och har dessutom emellanåt temanummer för speciellt aktuella forskningsområden. Vidare har Sociologisk Forskning en omfattande recensionsavdelning där svensk och internationell sociologisk och samhällsvetenskaplig litteratur recenseras. Den grundades 1964 och utkommer med 4 nummer per år. Sociologisk Forskning ges ut av Sveriges Sociologförbund.

Publicerar artiklar på skandinaviska språk och, efter särskild överenskommelse, på engelska.

Tidsskrift för genusvetenskap

Tidsskrift för genusvetenskap (Sverige) er Nordens største for aktuell tverrvitenskapelig kjønnsforskning. Det presenterer ny forskning på feltet og inviterer til feministisk debatt. Tidskrift för genusvetenskap er det nye navnet på tidligere Kvinnovetenskaplig tidskrift som ble grunnlagt i Lund i 1980. Navneskiftet skjedde i 2007. Redaksjonen er knyttet til universitetsmiljøene i Sverige og bytter sted hvert fjerde år.

Publicerar artiklar på svenska.